Szervezet neve: King Financial Kft.

székhelye: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 4. 10. em. 3.

 

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

 

Név: …………………………………………………..……………

 

Anyja neve: …………………………………………………..……………

 

Születési hely, idő: …………………………………………………..……………

 

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

 

Az adatkezelés célja: a King Financial Kft. által szervezett, 2019. február 4. és 5. napján megrendezésre kerülő „Siker Mesterkurzusra” való jelentkezés és az azon való részvétel, illetőleg a megrendezés feltételeinek biztosítása.

A kezelt adatok: nevezett dokumentumok adatai □x alább felsorolt adatok

 

Résztvevő neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, levelezési címe, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, adószáma.

 

 

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi adatkezelő részére:

 

Szervezet neve: King Financial Kft., székhelye: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 4. 10. em. 3.

Az adatok továbbításához □x hozzájárulok nem járulok hozzá

 

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő az adataimat az alábbi célból is felhasználhatja:

Felhasználási cél: –     □x hozzájárulok nem járulok hozzá

 

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik – az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

 

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.

 

Dátum: …………………………………………………     Aláírás…………………………………….